Na ovoj strani su predstavljene podloge koje se koriste u kalemljenju citrusa,prvenstveno one koje daju voćkama otpornost ka niskim temperaturama,neki članovi podroda Papeda i otporni Citrus hibridi.

Podloge    Papeda    Otporni Citrus hibridi

   Podloge.Kalemljenje na podloge se koristi kod mnogo biljaka(ne samo voća) da bi se postigla otpornost ka bolestima,štetočinama i niskim temperaturama,a ponešto i zbog prilagođavanja na određeni tip zemljišta.Bolesti citrusa mogu biti izazvane virusima,bakterijama i gljivicama,a kao uništavači korena i prenosioci određenih bolesti pojavljuju se i nematode.U svakom slučaju,podloga utiče u manjoj ili većoj meri na rast biljke,veličinu ploda i na prinos,a neki odgajivači čak tvrde i da utiče na ukus ploda,mada to ne bi trebalo da bude tako.Narvno,ove biljke se mogu koristiti i u dekorativne svrhe,kao i za spravljanje sokova i marmelada,a poneke i za jelo u sirovom stanju.

Poncirus trifoliata(Poncirus,Trolisni limun,Trolisna pomorandža)                         

1.-20-25C                                     6.Normalno,leti pojačano

2.2-5m                                         7.Malč,kavez

3.Centralna Kina                            Areal i u kontinentalnoj klimi

4.Sunce,polusenka

5.Blago kiselo

Bez ove biljke danas,sigurno,ne bi postojao toliki broj otpornih citrus hibrida.S druge strane,verovatno bi i jedan deo industrije citrusa bio u velikoj krizi.Naime,kada je tridesetih godina prošlog veka Citrus Tristeza Virus(CTV) počeo da uništava voćke kalemljene na gorku pomorandžu,koja je do tada bila glavna podloga za narandže,mandarine i još neke citruse,u početku u Južnoj i Severnoj Americi,a zatim i u drugim suptropskim područjima,rešenje je nađeno u korišćenju poncirusa,kao podloge izuzetno otporne na isti virus.Istovremeno,pokazalo se da je i najbolja podloga za,na mraz jače citruse,kao što su satsume.Potiče iz centralne Kine,ali ima areal i u severnoj Kini i na korejskom poluostrvu,mada nije jasno da li se u tim predelima sam raširio ili je pobegao iz kultivacije.U tim područjima,kao i u Japanu kultivira se vekovima.Nisko drvo,dosta trnovito,listopadno,koje ostaje zeleno čak i posle opadanja lišća,jer su garnčice i trnovi te boje.Cvetovi mirisni,a plodovi žuto-narandžaste boje,okrugli sa karakterističnim ispupčenjem na vrhu.Meso bledožute boje,jako gorko-kiselo i ima ga vrlo malo jer glavni deo ploda zauzimaju semenke.Od ono nešto malo mesa mogu se spravljati marmelade ili se cedi sok,koji se koristi za mešanje sa limunovim ili lajmovim sokom,uz dodatak velike količine šećera.Ubrani plodovi posle par nedelja unekoliko poprave ukus,idući od gorkog ka kiselom.Koristi se i kao dekorativno drvo i za formiranje živih ograda(zbog trnja).Glavni nedostaci kao podloge su mu neotpornost na Citrus Exocortis Virus(CEV),netolerantnost ka alkalnim zemljištima i inkompatibilnost sa nekim vrstama,a pogotovu sa limunom(mada je u najnovije vreme stvoren Eureka hibrid koji dobro ide na poncirus) i to što utiče na manje dimenzije ploda i na niži rast biljke,što,s druge strane može biti i prednost zbog lakšeg branja ili kod sadnje na okućnicama ili saksijske sadnje.Najpoznatija sorta je kalifornijska selekcija "Rubidoux",a nešto manje poznate su "Frost","Kryder","Rich","English Large".Vrlo zanimljiv je varijetet P.trifoliata var.monstrosa,poznatiji pod engleskim nazivom Flying Dragon(Leteći Zmaj) i koji potiče iz Japana,gde se gaji unazad nekoliko vekova(tamošnji naziv je hiryo).Dosta nizak,do 2,5m,izuvijanih grana sa trnovima koji su zavijeni unazad poput očnjaka zmije.Računa se kao najotporniji varijetet na niske temperature,a neretko se gaji i u bonsai formi. Danas praktično svaki jači rasadnik ima svoju selekciju,koja je nastala ili od Rubidoux ili od var.monstrosa,ili od njihovog hibrida.Inače,stari,napušteni naziv za P.trifoliata je Citrus trifoliata.

   Ostale važne podloge koje se koriste su:

   C.jambhiri(Grubi limun),slabo otporan na niske temperature,koristi se kao podloga za limunove,grejpfrut,pojedine narandže i pojedine mandarine.Voćke kalemljene na njega daju izuzetno visoke prinose.Dosta raširen kao podloga u svetu.C.limonia var.volkameriana,syn.C.volkameriana(Folkamerov limun) jeste spontani hibrid limuna i gorke narandže(C.limon x C.aurantium),slabe otpornosti na niske temperature i koristi se kao podloga za neke limunove i narandže.C.macrophylla(Alemou) je spontani hibrid celebes papeda i pomela(C.celebica x C.grandis).Slabe otpornosti na niske temperature,a koristi se za limunove i lajmove.C.limonia(Rangpur lajm) jeste voćka bliska mandarinama(iako se po imenu ne bi reklo).Ima dobru otpornost ka niskim temperaturama,a koristi se za mandarine i limunove.Osim kao podloga,koristi se i u dekorativne svrhe,a od plodova se može sparavljati marmelada.C.limettioides(Slatki lajm) je srednje otpornosti ka niskim temperaturama.Koristi se za limunove,a plodovi su cenjeni za jelo u arapskim zemljama i Indiji.C.aurantium(Gorka narandža) je solidne otpornosti ka niskim temperaturama i ranije je bila kao podloga u svetu korišćena u više od 50% slučajeva.Danas zanatno manje,prvenstveno zbog neotpornosti na CTV,ali je i dalje najčešća podloga u oblastima(uglavnom tropskim) čistim od ovog virusa.Može da se koristi za sve citruse.C.taiwanica(Nansho daidai-Nanšo daidai) je solidno otporan na niske temperature i sve više zamenjuje prethodnu zbog otpornosti na CTV.x Citrofortunella microcarpa(Kalamondina) je slabe do srednje otpornosti na niske temperature i koristi se kao podloga za kumkvate u toplijim područjima.Hibrid(C.aurantium x C.sinensis) x C.grandis je australijska sorta poznata pod nazivom "Smooth Flat Seville",dobra za alkalna zemljišta.Koristi se za grejpfrut i narandže.C.reshni(Mandarina Kleopatra) ima dobru otpornost ka niskim temperaturama i,što je najvažnije,jako dobro podnosi slana zemljišta.Koristi se za tangerine,tangela i tangore i ponešto za grejpfrute i narandže.C.sinensis(Slatka narandža) je srednje otpornosti na niske temperature i koristi se (ponajviše u Brazilu) za narandže.(x Citroncirus webberii)Citrandža je hibrid narandže i poncirusa(C.sinensis x P.trifoliata) stvoren od strane V.T.Svingla na Floridi 1897.Danas postoji dosta kultivara,ali su najpoznatiji "Troyer"(-11C) i "Carrizo"(-10C).Postoje još i "Rustic"(ukrasni),"Morton","Savage","Benton"(svi -10C),"Rusk"(-12C,možda i niže,polulistopadan).Koriste se kao podloge za narandže,tangore,limunove i grejpfrute,a od njih se može spravljati marmelada(naročito je za to pogodan Rusk) ili se sok meša sa sokom narandže ili limuna.Citrumelo je hibrid grejpfruta i poncirusa(C.paradisi x P.trifoliata) stvoren,ponovo,od strane Svingla,a po njemu je dobio naziv najpoznatiji kultivar "Swingle"(oko -10C).Koristi se kao podloga za grejpfrute,tangela i narandže,a sok za mešanje sa limunovim sokom.Citrandarina je hibrid mandarine i poncirusa(C.reticulata x P.trifoliata).Trenutno najzanimljiviji takvi hibridi,sa aspekta otpornosti na niske temperature su oni sa Čangša mandarinom,kao npr.US-852 ili HRS-899.Još uvek je vrlo malo zasada u svetu sa ovakvim podlogama,ali pokazuju veliki potencijal,naročito za korišćenje u hladnijim područjima.Koriste se kao podloga za narandže i mandarine.Moguće je spravljati i marmeladu,ali mesa ima malo,budući da oba roditelja imaju dosta semenki.Otpornost se kreće u rasponu -15-17C,što ih čini pogodnim za gajenje(uglavnom kao ukrasno drveće) i u kontinentalnoj klimi,gde se ponaša kao polulistopadno drvo.

           

Poncirus presečen                  C.jambhiri                        C.volkameriana         C.macrophylla                    C.limonia

           

C.taiwanica                                     Cleopatra                         Troyer                                 Swingle

Papeda.Nema previše (poznatih) pripadnika ovog podroda,za razliku od mnogobrojnih iz podroda Eucitrus.Plodovi,uglavnom,nisu dobrog kvaliteta,za neke se kaže i da su apsolutno nejestivi,ali je par njih solidne otpornosti.U budućnosti će verovatno imati mnogo veći značaj kao alternativa poncirusu za stvaranje otpornih hibrida.C.ichangensis(Ičang papeda) se računa kao na mraz najotporniji zimzeleni citrus.Potiče iz zapadne centalne i jugozapadne Kine,gde raste na visinama i do 2300m.Plod ima suviše limunske kiseline (kao i prilično semenki,ali ne toliko kao poncirus) da bi se mogao koristiti za jelo,ali je dobar za spravljanje soka,naročito u kombinaciji sa narandžom.Postoje različiti podaci o otpornosti,ali se većina kreće u rasponu -13-15C za kultivirane biljke.Postoje podaci i o biljkama koje rastu divlje u planinskim predelima jugozapadne Kine,gde se kaže da one redovno izdržavaju do -20C uz izvesna oštećenja.U novije vreme se pomalo koristi i kao podloga.C.junos(Juzu) je spontani hibrid između ičang papede i sunki mandarine(C.ichangensis x C.sunki).Potiče iz jugozapadne Kine,gde,kao i na Tibetu raste u divljini.Kultivira se tu i tamo u Kini,ali je mnogo cenjeniji u Japanu,gde se koristi za spravljanje sokova kao zamena za limun i za tople kupke uz upotrebu narendane kore koja ima vrlo specifičan miris.Otporan je do -12-13C.Ičangkvat je hibrid ičang papede i kumkvata(C.ichangensis x Fortunella sp.).Otporan je do -13C.Ičandarina je hibrid ičang papede i mandarine.Najpoznatiji takav hibrid je C.ichangensis x C.unshiu,otporan do -12C.C. wilsonii(Ičang limun) je spontani hibrid ičang papede i pomela(C.ichangensis x C.grandis) od koga se dobija izuzetno dobar sok.Potiče iz jugozapadne Kine.Otporan je do -10C.Ičangelo je hibrid pomela i ičang papede(C.grandis x C.ichangensis),ali se tako nazivaju i hibridi grejpfruta i ičang papede(C.paradisi x C.ichangensis).Otpornost se kreće u rasponu -7-10C.C. x Yuzuquat(Juzukvat) je hibrid juzua i nagami kumkvata(C.junos x F.margarita).Ima kiseo ukus i jestivu koru.Otporan do -12C.C. x 'Clem-Yuz 3-3'(Klem-juz) je teksaški hibrid klementine i juzua(C.clementina x C.junos).Slatko-oporog je ukusa i otporan je do -12C.C.latipes(Kazi papeda) je još uvek nedovoljno poznat.Raste divlje na obroncima planine Khasia Hills u severoistočnoj Indiji na visinama od 2000m,gde trpi dosta niske temperature.Osim ovih,postoje još neke vrste i hibridi koji ne pokazuju neku veću otpornost,budući da potiču iz toplijih suptropskih i tropskih predela južne i jugoistočne Azije.

     

C.ichangensis             Ičangkvat                              C.wilsonii  

  

C.junos                                             Juzukvat

Otporni Citrus hibridi.Pored već pomenutih voćaka iz podroda Papeda,postoji znatan broj hibrida iz podroda Eucitrus i roda Fortunella sa P.trifoliata.Tri su već pomenuta(citrandža,citrumelo i citrandarina).Primetićete da,uglavnom,imaju prefiks Cit,zbog starog naziva za P.trifoliata-Citrus trifoliata.Citremon je hibrid limuna i poncirusa-C.limon x P.trifoliata,otporan do -10C.Koristi se za sokove,a u novije vreme se proba i kao podloga za limunove.Citradia je hibrid gorke narandže i poncirusa-C.aurantium x P.trifoliata,otporan do-12-13C.Koristi se u dekorativne svrhe i kao podloga.Citrumkvat je hibrid kumkvata i poncirusa-F.sp. x P.trifoliata.U zavisnosti od vrste kumkvata,otpornost se kreće -10-15C.Koristi se za marmelade i ponešto kao podloga za kumkvate.Citrentin je hibrid klementine i poncirusa-C.clementina x P.trifoliata,otporan do -10C.Koristi se za marmelade,sokove,možda je moguće čak i za jelo u sirovom stanju.Cicitrandža ili Segenrandža(Second Generation Orange) je hibrid citrandže i poncirusa-x Citroncirus webberii x P.trifoliata.Koristi se u dekorativne svrhe,za pravljenje marmelada,ali se u novije vreme proba i kao podloga.Otpornost je u zavisnosti od kultivara.Najotporniji je "Curafora" -13-15C.Citrandžor je hibrid narandže i citrandže-C.sinensis x Citroncirus webberii,otporan do -8C.Koristi se za marmelade,sokove i jelo u sirovom stanju.Citrandžedina je hibrid kalamondine i citrandže-x Citrofortunella microcarpa x Citrincirus webberii,otporan u rasponu -8-10C.Koristi se u dekorativne svrhe i za marmelade.Citrandželo je hibrid grejpfruta i citrandže-C.paradisi x Citroncirus webberii,otporan do -8C.Koristi se za sokove i marmelade.Citrandžakvat je hibrid kumkvata i citrandže.Prvi je veštački kompleksni hibrid stvoren 1909.na Floridi.Najpoznatiji je "Thomasville",kao hibrid nagami kumkvata i citrandže-F.margarita x Citroncirus webberii.otporan do -12C,mada postoji par slučajeva da su pojedine biljke istrpele do-15C uz izvesna oštećenja."Sinton" je takođe stara sorta,hibrid marumi kumkvata i citrandže-F.japonica x Citroncirus webberii.Nešto je slabije otpornosti-10C.Orandžkvat je hibrid satsuma mandarine i kumkvata.Najzanimljiviji je "Nippon",koji je hibrid C.unshiu x F.margarita medua.Otporan je do -12C.Selekcionisani hibrid koji zadnjih godina pobuđuje znatnu pažnju je US 119,poznat pod imenom "SnowSweet".Nastao je 1973.,kao kompleksni hibrid Duncan grejpfruta i poncirusa s jedne strane i Succari bezkiselinske narandže-(C.paradisi cv.Duncan x P.trifoliata) x C.sinensis cv.Succari,a 1980. je selekcionisan.Ukus se dosta različito opisuje:od slatko-kiselog ,vrlo dobrog kvaliteta do kiselo-gorkog,osrednjeg kvaliteta.Otporan je do -12C,ali postoje indicije da može i niže.

     

citremon                  Curafora                                                 Nippon                                              

     

Thomasville                                         Sinton                                                US 119