Ensete glaucum,syn.Musa nepalensis(Snežna banana)

1.-13C

2.Južna Kina,severna Burma

3.3,5-5m

4.Sunce,polusenka

5.Blago kiselo,neutralno

6.Pojačano

7.Malč

Sreće se u južnoj i južnoj centralnoj Kini(Locus classicus:provincija Junan),na Tibetu,u severnoj Burmi,Nepalu,severnoj Indiji,Tajlandu a ima podataka da je viđana i u Indoneziji,Maleziji,pa čak i na Novoj Gvineji.raste na visinama oko 1000m u severnim delovima areala,dok se na jugu sreće i na nešto preko 2000m.Iako je kao vrsta poznata još od početka devetnaestog veka,u većoj meri u kulturu na zapadu uvedena tek nedavno.Stablo plavo-zeleno,izgleda kao da je prevučeno voskom,sa jako izraženim ostacima peteljki i znatnim proširenjem pri osnovi.Listovi voštani, tamnozeleni do plavo-zeleni na licu,sa blagim braonkastim,ponekad ružičastim tonom na naličju,do 2m dugi.muški cvetovi tamnozeleni,a ženski plavo-zeleni,ponekad sa beličastim voštanim prelivom.Plodovi žuti sa bledoružičastim mesom,neukusni.Vrlo cenjena u kulturi,mada pokazuje nešto maju otpornost nego na svom prirodnom staništu.Vrlo cenjena u kulturi,mada,iz nepoznatih razloga,pokazuje nešto manju otpornost.dosta slična njoj je Ensete wilsonii,koja se sreće isključivo u provinciji Junan(endem) na visinama do 2700m.Razlikuje se od prethodne po nižem rastu(do 2.5m) sa končastim ostacima peteljki pri bazi i dužim listovima,do 3m.Seme joj je blago naborano,dok je kod prethodne glatko.Pokazuje veću otpornost.

Ensete ventricosum,syn.Musa ensete(Abisinijska banana)    

1.-10C

2.Etiopija(verovatno)

3.4-12m

4.Isto

5.Neutralno,blago kiselo,blago alkalno

6.7.Isto

 

Po formi,jako varijabilna vrsta.Pretpostavlja se da potiče sa etiopskih visoravni,ali se to ne može sa sigurnošću tvrditi jer ima jako veliki areal:od Sudana i Etiopije na severoistoku,pa kroz čitavu istočnu i centralnu Afriku,sve do Južnoafričke Republike i Angole.Sreće se na visinama od 1000 do 2500m,verovatno i na većim.Stablo svetlozeleno do plavo-zeleno,kod velikih primeraka i do 1m široko,često sa primetnim purpurnim ili braon flekama na jako izraženim ostacima peteljki i proširenjem pri osnovi.Listovi jako veliki,ponekad i 5m dugi,tamnozeleni do plavo-zeleni,voštani,sa središnjim grebenom zelene,purpurne ili braon boje.Mučki cvetovi beli sa žuto.narandžastim tufnama.Zanimljivo je da se kod ove vrste ženski cvetovi javljaju vrlo retko a umesto nih postoje hermafroditni cvetovi sa izraženijom žuto-narandžastom bojom nego kod muških.Zreli plodovi puni mrkih semenki,žuto-narandžasti sa dosta suvim narandžastim mesom koje lokalno stanovništvo koristi za jelo u nedostatku druge hrane.Najčešće kultivirani pripadnik roda Ensete(ovaj naziv je ime za bananu u Etiopiji).Postoji i veoma cenjeni kultivar "Maurelli",nešto manje otpornosti,sa crvenim naličjem listova,koji na velikim vrućinama dobijaju intenzivnije zelenu boju,dok se nailaskom konstantno svežijeg vremena,vraćaju na standardnu.