Musa basjoo,syn.M.Japonica,M.luteola(Japanska končasta banana)

1.-23C

2.Centralna Kina

3.Do 5m

4.Sunce,polusenka

5.Blago kiselo

6.Pojačano

7.Malč,kavez

Uobičajeni naziv ove banane navodi na pomisao da ona potiče iz Japana,kako se ponegde i navodi.Ona je,istina,prvi put opisna po viđenju na Rjukju ostrvima u južnom Japanu,gde je odavno odomaćena.Njeno prirodno stanište su planine centralne Kine,gde se ona u južnom delu(Junan) sreće do visine od 3000m.Stablo joj je relativno usko spram njene veličine,zeleno do zeleno-žuto,sa tek ponegde vidljivim ostacima peteljki.Listovi do 1,5m dugi,retko više,zeleni na licu,nešto svetliji na naličju.Središnji greben bledozelen.muški cvetovi krem-beli sa žućkastim vrhovima latica.Ženski žuto-zeleni.Plodovi vrlo kratki(5-7cm),zakrivljeni,žuto-zeleni sa belim mesom.Postoje izvesni varijeteti za koje se ne može sa sigurnošću reći da su kultivari,ustanovljeni zadnjih godina od strane belgijskog rasadničara Žan-Lik Peninksa(Jean-Luc Penninckx).To su:"Fuji-Yama"(najčešće kultivirana forma) i "Fuji-Yama Variegata"(vrlo retka,varijegatna forma prethodne),"Sapporo","Tchechenia"(dobivena od semena uvezenog iz Čečenije) i "Sakhalin"(dobivena od semena uvezenog sa ostrva Sahalin,gde se odavno kultivira),sa nešto tamnijom bojom čitave biljke.Za nju se tvrdi da joj je stablo otporno do -7C,možda i niže.Inače M.basjoo je najčešće kultivirana banana za dekorativne svrhe u hladnijim predelima.Ima primeraka u Skandinaviji,Kanadi,Rusiji,a čini se čak i na Aljasci.ima podataka da su neki primerci preživeli temperature nešto niže od -30C uz jako debeo sloj malča.

Musa itinerans,syn.M. yunnan,M.yunnanensis(Junan banana)

1.-15C možda niže?

2.Južna centralna Indija

3.5-7m

4.5.6.7.Isto

Sreće se od južne centralne Kine(Locus classicus Junan) gde raste na visinama do 1300m,do severoistočne Indije.severne Burme,severnog Tajlanda i severnog Vijetnama.Stablo zeleno sa crveno-braon pigmentacijom kod starijih biljaka ili ukoliko raste na sunčanim pozicijama.Listovi 2-3m dugi,bez voštanog preliva,dosta uspravni,zeleni na licu sa nešto svetlijim naličjem.Središnji greben svetlo žuto-zelen.Muški cvetovi tamno crveni do purpurni sa spoljne strane,često sa žućkastom marginom i uzduđnim varijegirajućim žutim prugama.Iznutra krem žuti,pri bazi gotovo beli.Ženski cvetovi bledožuti.Plodovi pravi,kratki(do 10cm),žuti,sa krem-belim mesom.S obzirom da je tek u zadnjih par godina uvedena u kulturu na zapadu,nije tačno utvrđeno kolika joj je otpornost,ali se pretpostavlja da je veća od deklarisane.Postoji i varijetet M.itinerans var.Giant koja raste do 12m sa promerom stabla od 50cm pri bazi.Ima nešto manju otpornost i tražu veđu senku,tačnije,direktno sunce joj oštećuje listove,stvarajući fleke.

Musa sikkimensis,syn.M.hookeri(Dardžiling banana)     

1.-18C,možda niže?

2.Sikim,severoistočna Indija

3.4-5m

4.5.6.7.Isto

Sreće se u severoistočnoj Indiji i u Butanu.Stablo tamnozeleno-tamnocrveno.Listovi do 2m dugi,uspravni,na licu tamnozeleni sa primetnom purpurno ljubičastom nijansom oko od središnjeg grebena koji može biti bledozelene do bledocrvene ili tamnocrvene boje.Voštani preliv primetan samo kod mladih listova koji imaju izraženiju purpurnu boju.Na naličju žuto-zeleni.Muški cvetovi krem narandžasti,ženski purpurni.Plod do 15cm dug,braon boje,sa neujednačenom bojom mesa:od prljavo-bele,do bledobraon ili bledopurpurne.Kaže se da su slatkog ukusa,ali ipak,teško jestivi zbog velike količine semenki.Na zapadu uvedena u kulturu 1998.godine i od tada predstavlja najtraženiju bananu za spoljne uslove u hladnijim predelima,kako zbog svoje znatne otpornosti(pretpostavlja se da izdržava i niže temperature od deklarisane),tako i zbog izuzetnih dekorativnih svojstava.Postoji i vrlo zanimljiv varijetet(ili,možda,kultivar) "Red Tiger"(prikazan na slici desno) sa poprečnim tamnoljubičastim ili tamnopurpurnim varijegirajućim prugama na listovima.

Musella lasiocarpa,syn.Musa lasiocarpa,Ensete lasiocarpum 

(Kineska patuljasta banana,Zlatni lotos banana)

1.-18C,možda niže?

2.Južna centralna Kina

3.1,5-2m

4.5.6.7.Isto

Dnas vrlo retka u divljini,uglavnom u Junanu(do visine od 2500m),i tu i tamo u severnom Vijetnamu i severnom Laosu.Kod nje sam,dajući podatak o visini načinio izuzetak,jer se navedena cifra odnosi na njenu maksimalnu visinu u kulturi,dok u prirodi ne prelazi 80cm.Stablo zeleno do zeleno-plavo sa purpurnim flekama.U prirodi stvara horizontalne,nadzemne rizome,preko kojih stvara nove izdanke.U kultivaciji do sada nisu viđeni.Listovi do 80cm dugi,uspravni,tamnozeleni do zeleno-plavi sa vrlo uskim tamnocrvenim marginama.Muški cvetovi svetlo žuti,a ženski,zbog kojih se i gaji,vrlo intenzivno žuti,sa narandžasto-crvenim vrhovima latica,do 30cm u promeru,retko više.Plodovi svetlo žuti,prilično debeli,gotovo bez mesa,samo sa po 4-6 vrlo krupne semenke tamno braon boje.Po sazrevanju se sami otvaraju.U Junanu se kultivira još od drevnih vremena,dok je na zapadu poznata od kraja devetnaestog veka.Zabunu kod imena ove vrste stvara to da je u nekim klasifikacijama navedena kao pripadnik roda Musa(češće),s tim da je svojevremeno izdvojena u podrod ili sekciju Musella,a u nekim kao pripadnik roda Ensete.I za jednu i za drugu klasifikaciju ima osnova,jer pokazuje izvesne osobine oba roda.Kako god,1978 je prvi put izdvojena kao jedina vrsta posebnog roda i novijim istraživanjima se dolazi do sve više dokaza koji potvrđuju ispravnost tog postupka.U zadnjih par godina se ponegde vijetnamska forma izdvaja kao posebna vrsta,Musella splendida,mada nije zvanično priznata.Ima slučajeva da je na par lokacija u SAD,uz jako malčiranje,preživela -23C.