Danas postoji veliki broj interspecies(međuvrsnih) hibrida koje,uglavnom,gaje hobisti ili su od izvesnog komercijalnog značaja u pojedinim delovima sveta,kao i 2 istinski komercijalno važna(koji su,istina,još odavno klasifikovani kao vrste,ali ih iz određenih razloga ipak navodim na ovoj strani).Neprestano se pojavljuju i novi,a mogućnosti za ukrštanje su praktično neograničene.Komercijalni i poneki nekomercijalni će biti dati sa kraćim opisom,dok će na kraju biti samo pomenut izvestan broj zanimljivih nekomercijalnih.Kao i u slučaju komercijalnih vrsta,ni ovi hibridi se u kontinentalnoj klimi ne mogu gajiti na otvorenom,makar ne bez zaštite.

Citrus tangelo,syn.C. x tangelo(Tangelo) je u zadnjih dvadesetak godina postao izuzetno popularno voće.Nastao je kao hibrid grejpfruta i mandarine-C.paradisi x C.reticulata na Floridi 1897.koji je uradio sam Valter T.Svingl.Sdruge strane,u Karibima i na Floridi su već postojali izvesni spontani hibridi ove dve vrste.Odlikuje ih specifičan ukus koji pomalo podseća na mandarine,ali sa mnogo više kiseline.Kora je crveno-narandžasta,tanka,usko pripijena(retko blago odvojena) uz meso narandžaste boje.Otpornost se kreće u rasponu-3-5C.Glavni kultivari(svi američki) su:"Minneola"(kod nas poznat pod nazivom minjola,koji je,izgleda,postao uobičajen za sva tangela i ujedno najčešći kultivar na našem tržištu),prepoznatljiva po relativno velikim plodovima i ispupčenjem na bazi i "Orlando",sa nešto manjim plodovima više narandžaste boje i bez ispupčenja na bazi.Nastali su ukrštanjem Duncan x Dancy.Nešto manje poznat kod nas je "Ugly",više spljoštenog i prilično nepravilnog oblika(eng.ugly-ružan) i nešto svetlije boje,nastao na Jamajci od mandarine i grejpfruta nepoznate sorte.U novije vreme su poznata i dva italijanska hibrida,"Mapo" i "Melinghina"(Duncan x Avana).

Citrus tangor,syn.C. x tangor(Tangor) je voće koje se tek zadnjih par godina malo više probija na našem tržištu.Nastao je kao hibrid mandarine i slatke pomorandže-C.reticulata x C.sinensis,s tim da je većina danas komercijalnih kulltivara nastala selekcijom od spontanih hibrida.Kora je crveno-narandžasta,usko pripijena uz meso narandžaste boje.Ukus je mešavina ukusa mandarine i pomorandže.Spljoštenog su oblika,vrlo retko sa blagim i širokim ispupčenjem na bazi.Stariji hibridi imaju više semenki,dok novi malo, ili ih nemaju.Otpornost se kreće u rasponu-3-5C.Najvažniji kultivari su:"Ortanique"(orange tangerine unique),nastala na Jamajci kao spontani hibrid i od nje,na Kipru,selekcijom nastali "Mandora"(gotovo jedini na našem tržištu),"Temple",nastao na Floridi kao selekcija nepoznatog jamajčanskog spontanog hibrida,"Umatilla",nastao na Floridi kao planski hibrid Owari x Ruby i "Ellendale" nastao u Australiji.U novije vreme se pojavio i "Tacle"(Monreal x Tarocco).

Citrus meyeri,syn.C. x meyer(Limun Mejer) je voće koje zadnjih godina kod nas izrazito dobija na popularnosti kao saksijska biljka.Iako po izgledu ploda umnogome podseća na limun,on to nije,već je hibrid limuna i slatke pomorandže-C.limon x C.sinensis,a u novije vreme postoje i hibridi (C.limon x C.sinensis) x C.reticulata.Plod je nešto veći od limuna("Eureka"),više okrugao,sa manje ili više primesa narandžaste boje,nešto tanjom korom(više kao kod pomorandže),koja se nešto lakše ljušti.Nema ni toliko izražen karakteristični limunasti miris,a i slabije mu je izraženo karakteristično ispupčenje na vrhu.Ukus je više sladak u odnosu na pravi limun.Često rađa u grozdovima i do 6 plodova i  u takvim slučajevima se savetuje da se prorede do 3 komada.Na zapad(u SAD) ga je prvi doneo,u to vreme,izaslanik USDA(američko ministarstvo poljoprivrede) Frenk Mejer(Frank Meyer),1908. posle boravka u Kini.Nije najsigurnije da je tamo i nastao,ali je bio u to vreme široko rasprostranjen kao vrtna biljka.Vrlo ubrzo je postao popularan kao voće u svim delovima SAD gde postoji proizvodnja citrusa,ali je tristeza virus sredinom četrdesetih godina prošlog veka uništio većinu stabala i onda je tamo bio zabranjen za gajenje.Sa stvaranjem novog,na virus otpornog kultivara, počelo se 1950., a introdukovan je 1970. i dobio naziv "Improved Lemon Meyer"(Unapređeni Limun Meyer).Iako je u više navrata bilo pokušaja da se proizvodnja komercijalizuje,u tome se nije uspelo,prvenstveno zbog toga što obrani plodovi loše podnose duže stajanje,a i podložniji su oštećenjima usled nepažljivog rukovanja u odnosu na običan limun.Danas jedini,u izvesnoj meri,komercijalni zasadi postoje na jugu Teksasa,ali su od lokalnog značaja.Važna karakeristika je to,da,ukoliko se gaji u toplijim suptropskim ili tropskim područjima,ili se čuva kao saksijska biljka,ima plodove tokom cele godine.Ukoliko se gaji u hladnijim suptropskim područjima,onda rađa u toku zime.Počinje da rađa dosta rano,već treće godine.Može da se kalemi na Poncirus,što će mu unekoliko pojačati otpornost na niske temperature,ali će rod biti slabiji zbog inkompatibilnosti limuna sa tom podlogom.Za nekalemljenu biljku se otpornost računa u rasponu -5-7C,s tim što postoji slučaj da je jedan primerak,na jugu SAD,preživeo izmrzavanje do korena na temperaturi od -12C,ali se već sledećeg proleća obnovio.

x Citrofortunella floridiana(Lajmkvat) je hibrid gorkog lajma i kumkvata-C.aurantifolia x Fortunella sp.Ukrštanje "West Indian" lajma sa biljkama iz roda Fortunella je stvorilo voće sa,približno,lajm ukusom,ali povećane otpornosti i koristi se kao zamena za isti.Prvi takav hibrid je stvorio Valter.T.Svingl na Floridi 1909.Nešto je manji od West Indian,kore zeleno-žute boje koja,u principu,nije jestiva(kao kod kumkvata),mada neki tvrde da je prihvatljivog ukusa,a karakteristično ispupčenje na vrhu ne postoji ili je vrlo slabo izraženo.Ima i manji procenat soka.Dosta je poznat u svetu kao atraktivna biljka za hobiste,mada ima i nešto malo plantažnog gajenja u južnoj Kini,Tajvanu,južnom Japanu i u novije vreme u nekim delovima SAD i Australije,tj. u svim onim delovima suptropskog područja gde je suviše hladno za gajenje lajma.Najpoznatiji kultivar je "Eustis"(C.aurantifolia x F.japonica),koji je otporan do oko -5C.Nešto manje poznat je "Lakeland".U novije vreme su razvijeni i hibridi "Tavares"-C.aurantifolia x F.crassifolia(boljeg kvaliteta) sa narandžasto-žutom korom i C.aurantifolia x F.margarita(nešto oporijeg ukusa) koji su otporni do oko -7C.  

            

Orlando                                     Minneola                           Ugly

        

Ortanique                                             Mandora                                            Temple                               Ellendale  

          

Improved Lemon Meyer   Meyer saksija                       lajmkvat                          levo:Bearss lajm;desno gore:

                                                                                                                                    Eustis;desno dole:Tavares

Limunkvat je hibrid limuna i kumkvata-C.limon x F.sp. i ponegde se koristi kao zamena za limun.Postoje indicije,posle najnovijih genetičkih istraživanja da je lajmkvat Tavares,zapravo,limunkvat.Limunajm je hibrid limuna i lajma-C.limon x C.aurantifolia.Poznati kultivar je "La Vallette".Limandarina je hibrid limuna i mandarine-C.limon x C.reticulata.Kumandarina je hibrid kumkvata i mandarine-F.sp. x C.reticulata,poznati kultivar je "Sunquat"(F.crassifolia x C.reticulata).Mandarinkvat je hibrid mandarine i kumkvata-C.reticulata x F.sp.sa jestivom korom,poznati kultivar je "Indio".Kalmondina(x Citrofortunella microcarpa,syn.x Citrofortunella mitis,Citrus mitis,Citrus madurensis) je hibrid sunki mandarine i nagami kumkvata-C.sunki x F.margarita.Varijanta je  kumandarine koja se na zapadu gaji,uglavnom,kao dekorativna biljka(vrlo sitni plodovi),mada je neki vole zbog specifičnog,kiselo-oporog ukusa.Postoji i varijegatna forma "Peters".U jugoistočnoj Aziji ima određenu komercijalnu vrednost,a na zapadu je sve češće koriste kao podlogu,naročito za kumkvate.Procajmkvat(PROto Citrus lAJMKVAT) je hibrid Eustis lajmkvata i Hong Kong kumkvata-(C.aurantifolia x F.japonica) x F.hindisii.Tangelolo je hibrid grejpfruta i tangela-C.paradisi x C.tangelo.Bintangor je hibrid mandarine i gorke pomorandže-C.reticulata x C.aurantium..Tangtangelo je hibrid tangerine i tangela-C.tangerina x C.tangelo,a o sortama tangtangela nešto više na strani o mandarinama u delu mandarine u užem smislu.Orangelo je hibrid slatke pomorandže i grejpfruta-C.sinensis x C.paradisi.Poznata je sorta "Chironja".Siamelo je hibrid tangora Temple i grejpfruta-C.tangor cv."Temple" x C.paradisi.Natsu daidai je citrus kompleksnog porekla i dosta kiselog ukusa.Potiče iz Japana(pronađena je u jednom voćnjaku u 17.veku),gde se komercijalno gaji u južnim obalnim oblastima.Stiže u toku leta.Novijim ispitivanjima utvrđeno je da u sebi sadrži gene pomela,gorke pomorandže i satsuma mandarine.Mandalo je hibrid mandarine i pomela-C.reticulata x C.grandis.

              

limunajm La Vallette                       kalamondina                            procajmkvat                                         

      

natsu daidai                                     Chironja                                            mandalo

         

kalmondina varijegatna         Indio                               Sunquat