Aktinidije su definitivno voće budućnosti čiju će veliku raznolikost vrsta svet tek upoznati.Već se uveliko stvaraju novi kultivari,posebno međuvrsnom hibridizacijom,a pošto su oblasti iz kojih potiču ili nedovoljno istražene,ili za sada,nedostupne zbog ograničenja lokalnih vlasti,sasvim je moguće da će se pojaviti i nove divlje sorte poznatih vrsta.Pretpostavljam da će u najskorije vreme biti proizvedeni kvalitetni hibridi A.deliciosa sa A.arguta i A.eriantha,da će A.chinensis kultivari biti sve popularniji,da će se sve više ići ka stvaranju samooplodnih A.deliciosa kultivara,da će se u svetu,naročito u nekim hladnijim predelima,sve više gajiti A.kolomikta i da će neke obećavajuće vrste kao A.cordifolia,A.melanandra,A.purpurea i A.callosa dobiti svoju punu afirmaciju.Na slici ispod prikazane su neke od vrsta sa jestivim plodovima.

                        

Meyer's Cordifolia                    A.hemsleyana        A.purpurea           aktinidija odresci                   

    

A.latifolia                      A.callosa         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A.rufa                                          9.A.arguta

2.A.melanandra                         10.A.fulvicoma                      

3.A.glaucophylla                       11.A.deliciosa"Hayward"

4.A.chinensis                             12.A.purpurea

5.A.latifolia                                  13.A.guilinensis

6.A.indochinensis                     14.A.setosa

7.A.chinensis"Hort16A"          15.A.chrysantha

8.A.macrosperma                      16.A.eriantha